bubblecushion

Rozširujeme rad vzduchových vankúšikov AIRplus o nové typy fólie. Všetky nové typy fólie sú vhodné pre nahradenie bublinkovej fólie dodávanej v rolkách. Keďže pomocou AIRplus vyrábate bublinkovú fóliu podľa potreby, šetríte náklady na skladovanie a manipuláciu. Príslušné zariadenie AIRplus môže byť umiestnené priamo na baliacom pracovisku. Alternatívne môžeme umiestniť na centrálnom baliacom pracovisku zariadenie AIRplus Coiler, ktoré vytvára rolky bublinkovej fólie. Baliaci pracovníci si môžu odtiaľtod odoberať rolky bublinkovej fólie podľa potreby.


 


AIRplus Bubble je teraz k dispozícii tak v štandardnej šírk 400 mm (Bubble 29b), ako aj vo väčšej šírke 700 mm (Bubble 53b). Vzdialenosť medzi perforáciami je 160 mm, čo je o 100 mm menej ako štandardná vzdialenosť na trhu. Výhoda: AIRplus Bubble sa hodí pre drobné predmety ako sú mobilné telefóny alebo kozmetické balíčky, a vysoké, úzke produkty ako sú žiarivky. To robí spotrebu materiálu a tvorbu objemu ochranného balenia ešte efektívnejšiu, pretože je založená na skutočnej veľkosti baleného výrobku.


Rad vzduchových vankúšikov AIRplus Cushion je rozšírený o typ fólie s 28 vzduchovými komôrkami (Cushion 28p). Fólia je široká 675 mm. Vďaka tomu je možné baliť aj väčšie predmety, napríklad notebooky, rýchlo a jednoducho.


Typický príklad použitia pre balenie pomocou fólií Cushion a Bubble sú zmiešané zásielky z internetových obchodov. Citlivý tovar musí byť pred poškodením dostatočne chránený.


V prípade, že distribučné centrum používa na baliacom pracovisku baliace materiály v rolkách, napríklad bublinkovú fóliu, tak musí vo väčšine prípadov jeden pracovník zabezpečovať dostatok materiálu na balenie zo skladu. Toto nie je nutné, ak je zavedený systém AIRplus vyrabajúci vzduchové vankúšiky podľa potreby na mieste, kde sú potrebné.


Sme schopní vybaviť Vaše baliace pracovisko napríklad zásobníkom umiestneným vo výške. Prislúchajúce strojové zariadenie nezaberá žiaden priestor, pri potrebe výmeny náplne sa pomocou elektrického pohonu dostane do požadovanej polohy pre jednoduchú manipuláciu.