Odhrdzovač Axxaclean 2048® sa používa všade tam, kde je potreba odstrániť oxidačné produkty (klasická hrdza, zašednutie, patina) z povrchov kovov. Účinkuje na železo, oceľ, meď a ďalšie rôzne zliatiny. Okrem odstránenia hrdze a zašednutia Axxaclean 2048® chráni kovy aj do budúcna, pretože obsahuje inhibítor korózie, ktorý je účinný ešte niekoľko dní po použití.

Odhrdzovač je dostupný buď vo verzii pre ponor, alebo ako gél pre nanášanie na kolmé povrchy (nesteká dole).

Dostupné sú rôzne objemy balenia od 1l až do 30l.

odhrdzovač