Služby týkajúce sa ochrany voči vlhkosti:

- návrh obalu a typu vysúšadla

- kalkulácia potrebného množstva vysúšadla

- výroba bariérového obalu z hliníkovej fólie

 

Služby týkajúce sa antikoróznej ochrany:

Predpredajný servis:

- Zhodnotenie obalového systému, prípadne návrh obalového antikorózneho systému ako celku
- Skúšobné balenie u zákazníka
- Školenie personálu a tvorba baliaceho manuálu

Popredajná podpora:

- Asistencia pri náročnejších baleniach, vrátane fotodokumentácie a spracovania záznamu
- Možnosť inšpekcie zásielok v mieste určenia
- Komplexné posúdenie prepravného reťazca z miesta balenia

Laboratórny servis:

- Skúšky v kondenzačných komorách
- Rozbor koróznych reziduí
- Zaistenie kompatibility VCI Zerust a iných aplikovaných prostriedkov (napr. oplachov, olejov)


Služby týkajúce sa ochrany pred mechanických poškodením počas transportu:

- Zhodnotenie súčasného obalu a návrh vhodného ochranného balenia
- Skúšobné balenie
- Možnosť nezáväzného testu systémov AIRplus, PAPERplus, FOAMplus
- Pádové skúšky
- Školenie obsluhy