PELASPAN® REFERENČNÉ PROJEKTY

 

Integrácia pre distribučné centrum

 

Produkty:

balený spotrebný tovar

Strojové vybavenie:

3 baliace pracoviská, automatické dodávanie fixačných teliesok ponad dopravník, výdaj teliesok po stlačení pedálu

Silo:

centrálne silo o objeme 240m³

Výkon jednotlivého pracoviska:

8 zásielok za minútu (v priemere)

Výkon spolu:

7000 zásielok/deň (v priemere)

Výzva: Je potrebné vypĺňať priestor v krabiciach nad zasielanými produktmi (Top-Fill). Do úvahy prichádzajú viaceré možnosti ochranného balenia. Avšak pri testoch pokusy stroskotali na časových limitoch poskytovateľa logistických služieb. Ak majú baliaci pracovníci aktívne ukladať výplň do voľných priestorov, potrebujú na to príliš veľa času. Aby bol dodržaný časový limit, musia byť na každom pracovisku 2 pracovné sily.

 

palespan

 

Riešenie: Fixačné telieska PELASPAN® automaticky zapadnú do každej medzery. Jeden pracovník na baliace pracovisko postačuje, aby bola garantovaná požadovaná pracovná rýchlosť. Telieska, ktoré spadnú vedľa krabice sú odsaté a znova odvedené do centrálneho sila. PELASPAN® Bio dokazuje prijímateľovi zásielky, že sa odosielajúca spoločnosť zasadzuje o udržateľný rozvoj. Čo vraví zákazník: "Fixačné telieska sú jasnou jednotkou pokiaľ sa jedná o rýchlosť. Dosahujeme vysokú produktivitu a efektivitu pri zabezpečení bezpečnosti prepravy a vďaka telieskam z rastlinného škrobu ponúkame nadčasový baliaci materiál chrániaci životné prostredie."

 

palespan