Papier potiahnutý polyetylénom

EXCOR® ABRIGO® antikorózny papier laminovaný PE má jednu stranu potiahnutú tenkou polyetylénovou fóliou. Vďaka tomu ponúka jednak lepšiu ochranu proti prenikaniu vlhkosti a laminovanie tiež zvyšuje jeho mechanickú odolnosť.

Jeho gramáž je 90g/m² (z čoho 70g tvorí papier a 20g fólia).

EXCOR® ABRIGO® antikorózny papier s PE vrstvou je dostupný v tomto základnom prevedení:

vci papier

  • typ E - pre ochranu kovov na báze železa, hlavne liatiny a ocele

 

VCI papier

EXCOR® ABRIGO® antikorózny papier ponúkame vo dvoch prevedeniach - 40g/m² a 70g/m². Šírka rolky záleží na požiadavkých zákazníka, štandardom sú šírky 780mm, 1000mm a 1560mm.

EXCOR® ABRIGO® antikorózny papier je dostupný vo troch základných prevedeniach:

vci papier

  • typ E - pre ochranu kovov na báze železa, hlavne liatiny a ocele.
  • typ MM - pre ochranu železných i neželezných kovov
  • typ A - pre všetky kovy. Špeciálny papier, jeho použitiu predchádza konzultácia

 

Hárky z VCI papieru

EXCOR® ABRIGO® hárky z antikorózneho papiera sú vďaka obojstrannému pôsobeniu (inhibítor korózie sa odparuje z oboch strán papiera) ideálne na prekladanie tovaru.

EXCOR® ABRIGO® antikorózne hárky z papiera sú dostupné v troch základných prevedeniach:

hárok vci papieru

  • typ E - pre ochranu kovov na báze železa, hlavne liatiny a ocele.
  • typ MM - pre ochranu železných i neželezných kovov
  • typ A - pre všetky kovy. Špeciálny papier, jeho použitiu predchádza konzultácia