PAPERplus® REFERENČNÉ PROJEKTY

 

Integrácia pre predajcu hodiniek a šperkov

 

Produkty:

hodinky a šperky

Veľkosť:

16 baliacich pracovísk

Strojové vybavenie:

dva kusy PAPERplus® Chevron²

Čiastočná automatizácia:

2 dopravníkové systémy (dĺžka 9m a 6m)

Výkon spolu:

200-250 zásielok/deň (v priemere)

Výzva: integrácia musí priniesť značné zvýšenie produktivity v prepočte na meter štvorcový baliaceho priestoru. Navyše, integrácia sa musí dynamicky zapracovať do existujúceho skladu. Ochranné balenie musí byť doručované 16 baliacim pracoviskám. Zásielky obsahujú balené hodinky a šperky.

projekt-marlox-retuschiert

Riešenie: papierové vypchávky PAPERplus® Chevron, ktoré efektívne vypĺňajú voľné priestory. Vysoko kvalitný vzhľad papierovej podušky podporuje imidž baleného produktu. Pre požadovanú baliacu kapacitu postačujú 2 zariadenia PAPERplus Chevron². Dva dopravníky sú poskytnuté k baliacim pracoviskám. V prípade potreby, dodatočný pás môže byť nasmerovaný do zásobníka na vytvorenie zásoby výplne. Čo vraví zákazník: "Na menšej ploche sme schopní pracovať viac flexibilne, viac efektívne a viac produktívne. Pri zvýšených nárokoch môžeme pracovať na tomto progrese."
marlox-1-retuschiert marlox-2-retuschiert

 

Integrácia pre logistické centrum

 

Produkty:

chemikálie, laboratórna chémia

Veľkosť:

24 baliacich pracovísk

Strojové vybavenie:

24 kusov PAPERplus® Classic (verzia pod stôl)

Kapacita baliaceho pracoviska:

4 minúty na zásielku (v priemere)

Výkon spolu:

5000-6000 zásielok/deň (v priemere)

Výzva: v záujme šetrenia skladovacích priestorov musí nahradené balenie vyrábané na mieru. Hmotnosť balených produktov je v rozmedzí od niekoľko gramov po niekoľko kilogramov. Požadované ochranné balenie vyrábané podľa potreby na mieste musí zvládnuť ochrániť celú škálu výrobkov.

projekt-sigma-retuschiert

Riešenie: papierové vypchávky PAPERplus® Classic poskytujú požadovanú hustotu a odolnosť pri balení ťažších výrobkov. Pretože je použitý 1-vrstvový papier, riešenie je vhodné aj na balenie ľahkých produktov. Integrácia prináša 2 benefity: systém produkuje potrebný objem papierových vypchávok a verzia zariadenia PAPERplus® Classic pod baliacim stolom nevyžaduje žiadne extra priestory na inštaláciu. Čo vraví zákazník: "Vysoká úroveň zabezpečenia pre zásielky, ergonómia, dobrá štruktúra nákladov - to sú všetko fakty. Ale získali sme ešte viac, nové riešenie ochranného balenia zjednodušuje náš pracovný deň. Od zákazníkov dostáva množstvo pochvalných slov, keďže dostávajú tovar v jednodruhovom balení. Kartón vonku, papier vo vnútri, a oni to môžu zlikvidovať jedným spôsobom."

 

sigma-1-retuschiert