Humitector


CIEĽ
S najširším výberom indikátorov vlhkosti pre rôzne priemyselné aplikácie, indikátory Humitector® poskytujú jednoduchú, spoľahlivú vizuálnu indikáciu relatívnej vlhkosti vo vnútri uzavretého balenia alebo uzavretého prostredia.

 

HumitectorČO JE TO?
Indikátorové karty Humitector® sú malé, papierové prostriedky navrhnuté na sledovanie hodnôt relatívnej vlhkosti. Dostupné v rôznych prevedeniach, karty Humitector® zobrazujú relatívnu vlhkosť od 5% až do 95%, v závislosti na aplikácii a potrebe.
K dispozícii sú dva hlavné typ indikátorových kariet: vratné a nevratné.
Vratné indikátory vlhkosti pracujú v podstate ako teplomer, zobrazujú aktuálnu hodnotu relatívnej vlhkosti. Maximálne, alebo tiež vratné karty, sú navrhnuté tak aby zobrazili najvyššiu hodnotu relatívnej vlhkosti, ktorej bol tovar vystavený.

 

HumitectorPREČO ICH POUŽÍVAŤ?
Vysoké hodnoty relatívnej vlhkosti môžu spôsobiť nenapraviteľné škody na citlivom vybavení, zásobách, tovare a náklade. Mnoho priemyselných odvetví zaviedlo určité baliace štandardy chrániace tovar pred vlhkosťou. Napriek tomu, že mnoho odosielateľov a výrobcov podniklo správne kroky na ochranu ich výrobkov pred vlhkosťou (suché balenie pomocou vysúšadiel), občas je náročné zistiť ako efektívne tie opatrenia boli. Niektoré produkty, ako napríklad elektrické súčiastky, často nenesú žiadne vizuálne znaky poškodenia vlhkosťou, napriek tomu mohli vysúšadlá dosiahnuť maximum svojej absorpčnej kapacity predtým, ako boli si užívateľ uvedomil potrebu ich výmeny.

Indikátorové karty Humitector® poskytujú možnosť vizuálnej kontroly relatívnej vlhkosti vo vnútri balenia. Ak karty zobrazuje vysoký stupeň vlhkosti, užívateľ vie nahradiť vysúšacie vrecká a skontrolovať tovar, či nie je poškodený.

Ponúkame indikátorové karty, ktoré plnia veľké množstvo priemyselných a enviromentálnych štandardov. Bez overiteľnosti farebnej presnosti, kvalita kariet by bola ohrozená. Preto sú indikátorové karty Humitector® testované na presnosť zmeny farby podľa prísnych priemyselných štandardov.

 

HumitectorDOSTUPNÉ KONFIGURÁCIE
Ponúkame širokú paletu indikátorov vlhosti navrhnutých tak, aby splnili teoreticky všetky požiadavky alebo potreby.
Možnosti indikátorových kariet Humitector® obsahujú:

Karty bez obsahu dichloridu kobaltu (CDF – Cobalt-Dichloride Free)
Plnia štandard: JEDEC J-STD-033
Indikácia zmena farby: z modrej na ružovú
Indikátorové karty Humitector® CDF sú bez obsahu dichloridu kobaltu (CoCl2), chemikálie, ktorá na zozname direktívy REACH Európske chemického úradu.
Karty bez obsahu halogónov & ťažkých kovov (HMF)
Plnia štandard: JEDEC J-STD-033, IEC 61249-2-21
Indikácia zmena farby: z modrej na ružovú
Indikátorové karty Humitector® HMF sú enviromentálne preferované, bez obsahu halogénov (podľa smernice IEC) a ťažkých kovov, vrátane kobaltu
Karty s obsahom dichloridu kobaltu
Plnia štandard: JEDEC J-STD-033, MIL-1-8835
Indikácia zmena farby: z modrej na ružovú
Indikátorové karty s obsahom dichloridu kobaltu plnia požiadavky relevantných vojenských špecifikácií a sú štandardom pri mnohých aplikáciích mimo REACH
Karty bez obsahu kobaltu (CF)
Indikácia zmena farby: z hnedej na zelenú
Pre špecifické aplikácie, indikátorové karty HUMITECTOR® CF indikujú zmenu farby z hnedej na zelenú a neobsahujú ťažký kov kobalt
Maximálne indikátorové karty (nevratné)
Indikácia: rozklad kryštálov

 

Humitector


Maximálne karty Humitector® ponúkajú jednoduché, cenovo efektívne a presné riešenie zaznamenanie maximálnej relatívnej vlhkosti, ktorá bola dosiahnutá počas prepravy alebo skladovania. Každá úroveň vlhkosti je prezentovaná modrým kryštálom, ktorý sa rozpadá a vytvára veľký modrý bod, ktorý jasne zobrazuje stupeň relatívnej vlhkosti, ktorý bol dosiahnutý. Je možné dodať na zákazku vyrobené karty, ktoré obsahujú názvy firiem a logá, ako aj špecifikáciu „ideálnej hodnoty“ pre daný tovar.