vybavenie-foamplus

Nový užívateľský softvér uvedený na trh pre použitie so systémom FOAMplus umožňuje výber správnej veľkosti vrecka a jeho naplnenia penou pomocou čiarového kódu. Všetko, čo baliaci pracovník musí urobiť, je naskenovať označenie na prepravnom obale a stlačiť tlačidlo na zariadení FOAMplus. To mu potom vydá vrecko potrebnej veľkosti. Súčasne, fotografie alebo videá na obrazovke počítača ukazujú, ako najlepšie umiestniť obalový materiál a tovar v kartónovej krabici. To radikálne zjednodušuje proces inštruovania nových zamestnancov, ktorí môžu mať jazykové problémy, prakticky eliminuje možnosť prevádzkových a aplikačných omylov, a zvyšuje produktivitu na baliacom pracovisku.


Po prvotnom potvrdení, môžu byť všetky penové vrecká potrebné pre konkrétny balík vydané buď manuálne (opakovaným stlačením tlačidla), alebo automaticky. Časové intervaly sú voliteľné a v automatickom režime nastaviteľné. Ak je nasledujúca zásielka rovnakého typu ako predchádzajúca, jednoduché kliknutie na ovládacom displeji postačuje a zariadenie FOAMplus zopakuje voľbu predchádzajúceho penového vrecka. V opačnom prípade, operátor použije znovu skener a načíta nasledujúci čiarový kód.

Zariadenie FOAMplus môže byť dodávané s počítačom s dotykovým displejom a skenerom čiarového kódu. Alternatívne môže servisný technik nainštalovať potrebný softvér na existujúce PC a skener, za predpokladu, že sú na mieste splnené stanovené podmienky.

Zariadenie hladko zapadá do vnútropodnikovej logistiky spoločností, ktoré využívajú technológie čiarových kódov vo svojich expedičných oddeleniach. Pri zavedení systému FOAMplus, prvým krokom je zabezpečiť, aby boli definované baliace predpisy pre všetky balené produkty. Napríklad štyri malé penové vrecká do rohov pre produkt A, ale dva veľké penové vankúše pre výrobok B, ktoré úplne uzavrú balený výrobok. Rovnako tak sa vybavenie môže líšiť v závislosti na veľkosti kartónov alebo typu zásielok. Údaje požadované na daný typ zásielky a počet penových vreciek možno uložiť pomocou softvéru do pamäte spolu s fotografiami, a prideliť k čiarovému kódu príslušného výrobku. Iné kombinácie môžu byť pridané alebo zmenené kedykoľvek neskôr.

Tento koncept je plne v súlade s prístupom "pracovný komfort", ktorý podporuje užívateľsky prívetivé, ergonomicky optimalizované vybavenie na baliacich pracoviskách v záujem zlepšených výsledkov.